Izračun Leasinga

Operativni leasing
Financijski leasing - KTA R1
Predmet leasinga


     
Cijena (bez PDV-a)  
Buduća vrijed. neto  
Jamčevina   0,00
Akontacija (bez PDV-a)   0,00
Bruto akontacija   0,00
Broj rata  
Naknada   125,00
1,25%
     
Neto rata   859,52